obrázok

Kotyk Petr (1963)

Narodený
Kladno

Typ autority
Literárny historik, archivár

Životopis
Pracuje v Literárnom archíve Památníku národního písemnictví v Prahe v oddelení akvizície. Od roku 1990 robí videozáznamy s českými básníkmi a spisovateľmi v rámci Projektu Authentic. Spoluautor mnohých publikácií a putovných výstav o súčasnej českej literatúre pre PNP, MK ČR, MZV, České centrá a PEN klub. V Lidových novinách, Literárnych novinách, Hostu, Labyrintu, Souvislostech, Revolver Revue a Rukopisu publikuje fotografie a rozhovory s českými básníkmi a spisovateľmi.
Vyštudoval Střední umělecko-průmyslovou školu na Žižkově, potom český jazyk a literatúru – dejepis na Pedagogickej fakulte v Ústí nad Labem, kde napísal a naštudoval tiež dadaistickú divadelnú hru Cabaret Voltaire, rozhlasovú hru Kabinet abnormit Ferdy Mestka de Podskal.
Venuje sa tiež fotografickému experimentovaniu – fotometamorfózam a fotopunkevným básňam. Člen Klubu českých turistov, PEN klubu a Umělecké besedy.
Je autorom a spoluautorom viacerých kníh (Pavel Tigrid - mně se nestýskalo, Korespondence, ...).
Spolu s Bedřichom Ludvíkom natáčajú program "Knihovny zajímavých osobností."

Odkazy

Ocenenia
Cena českého PEN klubu
Newsletter
Detská knižnica