Záhadné vody Bratislavy
/ tvorivá dielňa, pre deti

24. 06. 2018 o 11.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Tvorivá dielňa na motívy povesti Rybí kráľ.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica