obrázok

Divadlo TUŠ

Mgr. art Jana Stieranková
Tel.: +421 918 483 540
E-mail: kontakt@divadlotus.sk

Divadlo TUŠ existuje pod Občianskym združením KBT, ktoré vzniklo 28. 12. 2007 z iniciatívy mladých absolventov Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Združenie sa zameriava na tvorbu v oblasti umenia a vzdelávania. Pripravuje netradičné interaktívne inscenácie, pri ktorých tvorcovia využívajú rôzne bábkarské postupy. V predstaveniach KBT sú diváci priamo zapájaní do deja s edukatívnym a dramatoterapeutickým zámerom. Ich tvorba je orientovaná na všetky vekové skupiny. Ich divadelné pôsobenie je prepojené s tvorivými dielňami, divadelnými a výtvarnými workshopmi. Od svojho vzniku sa občianske združenie KBT zúčastnilo viacerých domácich i zahraničných festivalov – napr. Dotyky a spojenia (Martin), Kremnické gagy, Bábková Žilina, Mateřinka (Liberec), Kopřiva (Kopřivnica), Zázračný oriešok (Piešťany) a i. KBT má v repertoári inscenácie: Daj ma, mamička, do školy, Učiť sa mi zachcelo, Žena cez palubu (nominácia na divadelnú cenu Dosky), Guľko Bombuľko a i. Od roku 2010 organizuje divadelné tábory.

Newsletter
Detská knižnica