Hříbal František (grafik, spisovateľ)

Typ autority
Ilustrátor

Životopis
Po absolvovaní štúdia archeológie pôsobil v IBM a následne sa venoval inštalácii parných turbín. Napokon sa vrátil ku kresleniu a v súčasnosti pôsobí ako ilustrátor a grafik. Tvorí knižné obálky, plagáty a ako ilustrátor spolupracoval na niekoľkých knihách pre mládež ako napríklad Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov (Denisa Gaálová, 2018), Zdravia, šťastia vinšujeme (Zora Zubercová Mintalová, 2019), Dobrodružstvá Milana Rastislava Štefánika (Tomáš Cíger, 2020) či Bitky a vojská (Roman Mocpajchel, 2021). Je spoluautorom životopisnej knihy o Alexandrovi Veľkom (Michal Habaj, 2018), ktorá je plná známych, ale aj prekvapivých faktov o jednom z najznámejších vojvodcov všetkých čias. Autori v nej tohto velikána rozoberajú zo všetkých strán, sprevádzajú čitateľa dobou, vykresľujú jeho život, nechávajú nahliadnuť do jeho súkromia, zvykov, vášní a radostí.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica