S krídlami aj bez krídel
/ výstava, pre deti

17. 10. 2018 - 31. 10. 2018 Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Výstava výtvarných prác z tvorivých workshopov. Vystavujú žiaci Spojenej školy v Piešťanoch.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Spoluusporiadateľ Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica