obrázok

Už je zima, už je mráz, kam sa vtáčku, kam schováš ?
/ workshop, podpora čitania, pre deti

23. 01. 2019 o 10.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárno - tvorivý workshop o tom, ako môžeme vtáčkom pripraviť šiškové krmítko.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica