S nami do sveta kníh
/ informačná hodina, pre deti

30. 01. 2019 o 10.45 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia voľného času

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica