obrázok

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2019
/ podpora čitania, beseda, prezentácia, informačná hodina, tvorivá dielňa, workshop, pre deti

04. 03. 2019 - 09. 03. 2019 Mestská knižnica mesta Piešťany

20. ročník celoslovenského podujatia Slovenskej asociácie knižníc

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica