TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2019

obrázok

Typ podujatia
podpora čitania, beseda, prezentácia, informačná hodina, tvorivá dielňa, workshop, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
04. 03. 2019 - 09. 03. 2019 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
20. ročník celoslovenského podujatia Slovenskej asociácie knižníc

Newsletter
Detská knižnica