Termojadrová syntéza ako zdroj energie a budúcnosť energetiky

obrázok

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
14. 05. 2019 o 17.30 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

SpoluusporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Seniorský parlament

Popis
Podstatu procesu termonukleárnej syntézy ako zdroja energie, históriu a súčasný stav vývoja tohto procesu pre výrobu elektrickej energie a hlavné trendy vo vývoji energetických systémov v najbližšej budúcnosti priblíži Ing. Štefan Škulec, PhD. V spolupráci so Seniorským parlamentom mesta Piešťany.

Newsletter
Detská knižnica