Ako sa žilo v Rakúsko-Uhorsku
/ informačná hodina, pre deti

02. 05. 2019 o 10.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentovaná prehliadka výstavy Československo. Lektorka: Diana Ondrušová.

Podujatie projektu Rok Milana Rastislava Štefánika. Realizované s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia: S finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica