Vzájomná ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky
/ beseda

17. 09. 2019 o 17.30 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Beseda s Petrom Klučkom, národným cyklokoordinátorom Slovenska, MDVSR.

Usporiadateľ: Mesto Piešťany, Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Newsletter
Detská knižnica