Mikolášová Katarína (1963)

Typ autority
Spisovateľka

Životopis
Katarína MIKOLÁŠOVÁ absolvovala gymnázium a dvojročnú špecializáciu na projektovanie plynových inštalácií a zariadení. Od r. 1982 pracovala v stavebnej projekcii ako konštruktérka, od r. 1991 pracuje v projektovej firme ARCHPRO v Žiline, kde sa zaoberá ekonomikou a manažmentom, podniká v oblasti reklamy a vydavateľskej činnosti. V roku 2003 debutovala zbierkou básní s témou lásky Cez oči k tebe vchádzam. V ďalších zbierkach Snívanie spod kože (2004), Tanec borovice (2006) sa okrem témy lásky stretávame aj s témami ľudskosti, mravnosti, nevšímavosti a povrchnosti, autorku zaujíma predmet individuálneho a kolektívneho svedomia. Zbierku básničiek a riekaniek pre najmladších školákov Veselé básničky pre múdre detičky alebo Knižka pre prváka Miška odporúčalo v r. 2005 Ministerstvo školstva SR ako doplnkovú literatúru pre žiakov prvých ročníkov základných škôl. Za knihu Bojnickí búbeli (2015) získala ocenenie: prémia Literárneho fondu za rok 2015 v kategórii detská literatúra. Jej najnovšia kniha pre deti Príbehy z prameňa (2018), ktorú ilustroval Peter Uchnár, získala ocenenie Najkrajšia detská kniha jesene 2018.
Publikovala v zborníkoch, Slov. rozhlase, časopise pre deti Včielka a v regionálnej tlači.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica