S katalógom rýchlo a ľahko
/ informačná hodina, pre deti

24. 10. 2019 o 13.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná hodina pre študentov gymnázia.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica