Svetom kníh
/ informačná hodina, workshop, pre deti

29. 10. 2019 o 09.15 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Netradičná informačná výchova pre žiakov o knižnici a alternatívnych možnostiach trávenia voľného času spojená s literárnym workshopom.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica