Celoslovenský odborný seminár - ONLINE

Typ podujatia
seminár

Dátum, čas a miesto konania
22. 10. 2020 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľSlovenská pedagogická knižnica
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Celoslovenský online seminár zameraný na na vedenie povinných odborných evidencií školskej knižnice a elektronizáciu školských knižníc.

Program:
10.00 – 12.00
Povinné odborné evidencie a ďalšie evidencie školskej knižnice
Rozália Cenigová, Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

12:00 – 12:30
Knižnično-informačný systém Biblib
Pavol Špáni, SVOP, s. r. o., Bratislava

Newsletter
Detská knižnica