Max a Lea v škole

obrázok

Typ podujatia
prezentácia, divadelná dramatizácia, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
20. 04. 2021 o 09.30 h | Základná škola Holubyho, Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia knihy Jána Uličianskeho Max a Lea spojená s dramatizáciou. Účinkuje Divadlo ŠiBe.

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica