Fintorová Martina (1982)

Typ autority
Scénografka, kostýmová výtvarníčka, bábkarská technologička

Životopis
Vyštudovala Strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva v Bratislave, odbor scénická maľba a následne bábkarskú scénografiu na Katedre bábkarskej tvorby na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení pod vedením profesorky Hany Cigánovej. Počas štúdia absolvovala stáž na Katedre alternativního a loutkového divadla v Prahe. Spolupracuje s mnohými bábkovými i činohernými divadlami na Slovensku, ale i v zahraničí (Bábkové divadlo Žilina, Bialostocki Teatr Lalek Poľsko, Theater Piccolo Nemecko, Divadlo J. G. Tajovského Zvolen, Mestské divadlo Žilina, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Slovenské komorné divadlo Martin a i.). Od roku 2013 je súčasťou umeleckého súboru Bratislavského bábkového divadla. Za svoju divadelnú tvorbu získala mnohé významné ocenenia (cena za najlepšiu scénografiu na Medzinárodnom festivale pre deti Subotica, Srbsko, cena na festivale Zlatá magnólia, Shanghaj, Čína, cena za tvorbu bábok udelená medzinárodnou porotou na festivale PIF Zágreb, Chorvátsko, cena na Medzinárodnom festivale bábkových divadiel v Toruni, Poľsko a i.). Jej diela boli súčasťou výstav doma i v zahraničí.

Realizácie - výber:
H. CH. Andersen: Palculienka, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, r. 2009; Bialostocki Teatr Lalek v Poľsku, r. 2011, réžia: I. Martinka (bábky)
J. M. Barrie: Peter Pan, Bábkové divadlo Žilina, r. 2010, réžia: P. Palik (bábky)
I. Procházková: Myška nie je líška, Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava 2014, réžia: P. Palik (výprava)
J. Mokoš: Zhavranelí, Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava 2016, réžia: P. Palik (scéna, bábky, objekty)
J. Rázusová: Adventura humana, Bratislavské bábkové divadlo, Bratislava 2018, réžia: J. Rázusová (kostýmy, bábky)
I. Csukás: Pom Pomove rozprávky, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, r. 2019, réžia: P. Palik (kostýmy, bábky)

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica