Ako hľadať v encyklopédiách
/ informačná hodina, pre deti

22. 06. 2021 o 11.30 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Informačná hodina.
Podujatie sa uskutoční za dodržania protiepidemických opatrení podľa platnej vyhlášky Vlády SR.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace korporácie

Newsletter
Detská knižnica