Fantazmagorika v Osmijankovej záhrade
/ podpora čitania, pre deti

09. 08. 2021 o 08.45 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Literárne hry. Sprievodné podujatie k výstave Osmijankova literárna záhrada.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica