MUDr. Beňačka Jozef (1955)

Typ autority
Kardiológ

Životopis
Doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1981 pracoval na Internom oddelení v Nemocnici Piešťany. Od roku 1990 pôsobí ako ambulantný kardiológ. V rokoch 2000 – 2005 bol vedúcim Oddelenia funkčnej diagnostiky NsP Piešťany. Od roku 2005 pracuje ako súkromný lekár v spoločnosti Benimed (kardiológia, ultrazvuk). Od roku 2015 pôsobí ako odborný asistent Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 1992 – 2017 bol opakovane funkcionárom Slovenskej lekárskej komory (aj v jej centrálnych orgánoch). Je dlhoročne angažovaný vo výboroch odborných spoločností SLS, za ktoré bol opakovane delegovaný do komisií a pracovných skupín MZ SR.

Už od prvých rokov klinickej praxe sa venoval sonografii. V roku 1994 absolvoval stáž v Inselspital, Bern; v ďalších rokoch absolvoval v zahraničí viaceré kurzy s USG tematikou (Benátky, Berlín, San Marino, Edinburgh). Bol iniciátor a zakladateľ Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne (SSUM), ktorej predsedom je doteraz. Praktické skúsenosti prezentoval v monografii Atlas farebnej sonografie (1999, CD); An Atlas of Color Flow Imaging (2000, CD), v spoločnej publikácii Ultrasonografia (E. Tvrdík, J. Beňačka), a v Compendium of musculoskeletal ultrasound. Je autorom kapitol venovaných ultrazvuku v publikáciách Interná propedeutika (Š. Hrušovský a kol.), Praktická muskuloskeletálna sonografia (L. Hrazdira a kol.) a Gastroenterológia: klinické odporúčania (Kužela a kol.).

Ocenenia:

2005 – Bronzová medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
2009 – Pamätná medaila predsedu TTSK
2012 – Pamätná medaila UCM k príležitosti 15. výročia založenia UCM Trnava
2015 – Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
2015 – Babákova medaila Československej biologickej spoločnosti
2015 – Pamätná medaila UCM k príležitosti 10. výročia založenia Inštitútu fyzioterapie v Piešťanoch

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica