Fintor Pavel (1953)

Typ autority
Umelecký modelár

Životopis
Svoje technické vzdelanie, zručnosť a lásku k modelárstvu pretavil do svojho ponímania sveta a vytvára čarovné precízne drevené modely. Pod jeho rukami vznikajú malé mikrosvety zľahka inšpirované rôznymi knižnými predlohami.
Modelárstvo ho zaujímalo už v detstve, no naplno sa tejto záľube oddal až na dôchodku. O jeho nezvyčajnom talente sú písané aj viaceré články v novinách.
Je tvorca niekoľkých knižných búdok, ktoré sú nainštalované v meste Sereď. V spolupráci s Mestskou knižnicou plánuje vytvoriť ďalšiu, ktorá bude umiestnená v Piešťanoch.
Svoje diela vystavoval v rámci Dní obce Miloslavov v Múzeu vidieka, v Bratislave, a tiež v rámci krstu detskej knihy J. Navrátila a novej detskej knižnej búdky v meste Sereď.
Pavel Fintor vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Bratislave.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica