Hughes Edward James (1930 - 1998)

Typ autority
Anglický básnik, spisovateľ a prekladateľ

Životopis
Patrí medzi jedného z najvýznamnejších spisovateľov 20. storočia. Študoval angličtinu na Pembroke College pod vedením M.J.C. Hodgarta – odborníka na baladické formy. Vystriedal niekoľko zamestnaní vrátane záhradníka, nočného strážnika či umývača v ZOO. Okrem pôvodnej tvorby sa venoval prekladom európskych hier, najmä z klasického obdobia. Písal tiež poéziu a prózu pre deti. Jednou z jeho najúspešnejších kníh je kniha pre deti The Iron Man (Železný muž). Tento titul sa neskôr stal základom pre rovnomennú rockovú operu Peta Townshenda a animovaný film z roku 1999, ktorý je venovaný jeho pamiatke.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica