Veterány. Piešťanské Zlaté stuhy.
/ výstava

09. 06. 2023 - 17. 06. 2023 Liečebný dom Irma

Výstava fotografií Petra Ferencza z prehliadky historických automobilov venovaná pamiatke Jána Horňáka.

Usporiadateľ: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Piešťanské informačné centrum

Newsletter
Detská knižnica