Z exilu do vlasti

Typ podujatia
beseda, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
12. 10. 2004 o 10.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Beseda s Jozefom Podolanom, politickým väzňom, exilantom v USA, Nemecka
V spolupráci s Jednotou dôchodcov v Piešťanoch

Newsletter
Detská knižnica