Vybrané otázky v informačných technológiách

Typ podujatia
prednáška, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
10. 01. 2005 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Vplyv a využitie informačných technológií v súkromnom a profesijnom živote
Workshop o využívaní elektronických služieb, možnostiach pripojenia na internet a elektronických službách v štátnej správe
Prednáša Mgr. Marcela Ferancová
Hlavný organizátor Pro Polis, n.o., Mestská knižnica v Piešťanoch, ICM Piešťany, n.o.
Podujatie v rámci projektu Podpora vzniku a pôsobenia siete dlhodobej partnerskej spolupráce na povznesenie regiónu a miestnej komunity prostredníctvom informačnej siete
Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ

Newsletter
Detská knižnica