...a žiť budeš ďalej

Typ podujatia
beseda, prevenčný program, integračný program, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
21. 03. 2005 o 14.30 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
...A ŽIŤ BUDEŠ ĎALEJ
Beseda so spisovateľom a lekárom Antonom Rákayom.V spolupráci s Jednotou dôchodcov v Piešťanoch a Ligou proti rakovine.

Newsletter
Detská knižnica