obrázok

Materská škola Ružová

Kategórie
inštitúcie, školy, školy materské

Adresa
Ružová, 2
Piešťany
921 01

Eva Macánková (riaditeľ)
Tel.: 033 / 762 11 26
E-mail: ms.ruzova@slovanet.sk

Budova materskej školy je účelové zariadenie, ku každej triede prináleží spálňa, šatňa detí, hygienické zariadenia a sklad učebných pomôcok. Priestory sú vybavené primeraným detským nábytkom a dostatkom hračiek, kníh, učebných pomôcok a didaktickej techniky.

Kľúčové slová
školy, materské školy

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica