obrázok

Rázusová-Martáková Mária (1905 - 1964)

Ďalšie mená
Mária Rázusová- Martáková

Typ autority
Autor

Životopis
Študovala na Učiteľskom ústave v Prešove. Po jeho absolvovaní pôsobila ako učiteľka v Dolnom Srní, v Bratislave a v Martine, neskôr bola redaktorkou knižnej edície pre deti a mládež Dobré slovo, následne časopisu Slniečko v Martine. Venovala sa literárnej tvorbe a prekladateľskej práci. K písaniu pre deti začala inklinovať počas pôsobenia v Dolnom Srní a od r. 1928 pravidelne spolupracovala s časopisom Slniečko. Knižne debutovala zbierkou veršov Pestré kvety (1932).

K jej dielam patria tituly: Tri rozprávky z neba, veršovaná poviedka Hrdinovia, básnické zbierky Hore grúňom – dolu grúňom, Od jari do zimy, pre najmenšie deti napísala Na veselej posiedke, Zatúlané húsa a iné. Autorka tvorila tiež poéziu pre dospelých: Pieseň o láske, Svetlo nad horami, Vyznanie. Z jej prózy pre deti sú známe diela ako Junácka pasovačka, Ako išlo vajce na vandrovku, Kozliatka, Tri prasiatka či Koza odratá a jež. Súčasne s vlastnou tvorbou prekladala z českej, francúzskej, nemeckej a ruskej literatúry. Spolu s manželom Jánom Martákom napísala veršovanú drámu Jánošík. Ťažkej chorobe podľahla 5. augusta 1964. Pochovaná je vo Vrbici.

Za celoživotné dielo získala v roku 1966 in memoriam Cenu Fraňa Kráľa.

Zdroj: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/maria-razusova-martakova

Odkazy

Knihy (42)

Newsletter
Detská knižnica