Musil Miroslav (1950)

Typ autority
Autor, diplomat, polyglot, historik, publicista, turistický sprievodca a cestovateľ

Životopis
Miroslav Musil sa ako spisovateľ vo svojej tvorbe zameral najmä na osobnosti Milana Rastislava Štefánika a Mórica Beňovského, o ktorých vydal knihy Potulný rytier národov (1994), Návraty do Polynézie – po stopách M. R. Štefánika (1996), Madagaskarský denník: s kráľom zo Slovenska cez tri oceány (1997, obe s F. Kelem) a i. Napísal scenár k dokumentárnemu filmu o M. Beňovskom Kráľ kráľov bol zo Slovenska (1996) a pripravil ideový námet pre filmový dokument o diplomatovi Štefanovi Osuskom Spomienky nikdy nesklamú (1995). Je autorom viacerých knižných publikácií a štúdií z oblasti psychológie (Cesty k nadaniu, 1984; Talenty cez palubu?, 1989 a i.).
Osobnosť Mórica Beňovského spracoval aj podobe vhodnej pre deti - v komiksovej knihe Neuveriteľné dobrodružstvá grófa Beňovského s ilustráciami Martina Kellenbergera (2021).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica