Glocko Peter (1946)

obrázok

Typ autority
Spisovateľ, redaktor, scenárista, autor literatúry pre deti a mládež

Životopis
Študoval na Strednej priemyselnej škole chemickej v Bratislave. Pracoval ako chemik a neskôr redaktor vo vydavateľstvách Mladé letá (redaktor vlastivednej a pôvodnej slovenskej prózy), Osveta, Smena a Slovenský spisovateľ. Na svojom konte má desiatky kníh, určených predovšetkým detskému a mladému čitateľovi, z ktorých mnohé majú charakter dobrodružného a historického románu s prvkami sci-fi a literatúry faktu: Rozprávky zo Zamaguria (1970), Ako kominárik svetom putoval (1974), Vodníkové zlaté kačky (1975), O klobúku, ktorý nechcel čarovať (1980), Devätoro remesiel a desiaty fígeľ (1986), Ruža pre Jula Verna (1986), Tomáš a lúpežní rytieri (1987, doplnené vydanie 2010), Ja sa prázdnin nebojím (1988), Slovenské rozprávky (1988), Robinson a dedo Milionár (1990), Kráľ psov a zázračná krajina (1992), Lietajúci klobúk (1992), Ružová Anička (1993), Kominárik (1994), Zlatovlasý rytier alebo kráľovič Neviemnič, neznámy víťaz v boji (1997), O múdrej Aničke, šalamúnskej hlavičke (2001), Šťastenko a Čierny pán (2002), Tri vety pre ospedalské siroty (2003), Prešporské čary pána Christiana (2004), Večernica z Dračej jaskyne (2005), Kliatba čierneho anjela, alebo Diablov testament (2006), Rozprávky z čarovnej záhrady (2008), O troch perách z veterného draka (2008), Kráľ psov (2011). Literatúra faktu: Rozprávkar a rozprávnica (2006). Literárna veda: Tri lásky Terézie Vansovej (2007).
Ocenenia: Vydavateľská cena Mladých liet za román Ruža pre Julesa Verna (1968), Európska cena za literatúru pre deti Pier Paolo Vergeno za knihu Ja sa prázdnin nebojím (prémia, 1989), Zápis na Honour list IBBY (USA, 1990), Trojruža (za celoživotnú tvorbu, 1995), Pocta Pavla Dobšinského (1996).
V roku 2016 mu vyšla najnovšia knižka Šťastenko a Zlomor s ilustráciami Martina Kellenberga.

Odkazy

Knihy (33)

Newsletter
Detská knižnica