obrázok

Kostra Ján (1910 - 1975)

Typ autority
Básnik, maliar, esejista, prekladateľ a autor literatúry pre deti a mládež

Životopis
Vyštudoval architektúru v Prahe, kde bol členom vysokoškolského spolku Detvan. Venoval sa tiež maliarskej a sochárskej príprave. Patril k literárnej skupine R-10, ktorú tvorili pokrokovo orientovaní slovenskí vysokoškoláci v Prahe (A. Matuška, M. Chorváth, K. Bezek a i.). V komunistickej tlači DAV a i. začal publikovať básne so sociálnymi námetmi. Prispieval veršami do Svojeti, Mladého Slovenska, Slovenských pohľadov, Slovenských smerov, Tvorby, Kultúrneho života, Národnej obrody, Pravdy, Nového slova a inde. Básnické začiatky ovplyvňovala poézia L. Novomeského, J. Smreka, J. Seiferta, V. Nezvala. Nadovšetko mu bol blízky J. Wolker. Jeho prvotiny spadajú do druhej vlny slovenskej a českej proletárskej poézie a významovo i tvárne s ňou veľmi úzko súvisia. Je považovaný za básnika s mimoriadne kultivovaným výrazom a originálnej lyrickej filozofie. Celý život potvrdzoval koncepciu, že báseň zostáva pre básnika jediným bezpečným hradom ľudskej istoty a otvoreným útočiskom pre ubitú dušu.

Takmer celý život sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Svoje diela však považoval za intímnu vec. Niektoré jeho kresby sa použili ako ilustračný materiál v knihe Ave Eva (výber z diela, 1977). Písal aj eseje o modernej slovenskej maľbe (napr. o Ľudovítovi Fullovi). Ján Kostra uverejňoval svoje diela aj pod pseudonymami: Ján Medník; Ján Robur; J. K.; Kristián Benko (spoločne s Kristou Bendovou).
Výber z tvorby: (pre deti) Vtáčky, Zvieratá, Priamy smer do Tatier, (básne‘ Ave Eva, Šípky a slnečnice, Len raz, (preklady) F. Villon: Malý testament, Ch. Baudelaire: Kytica z Kvetov zla, K. H. Mácha: Máj a iné.

Odkazy

Knihy (19)

Newsletter
Detská knižnica