Baránková Vlasta (1943)

Narodený
04. 11. 1943, Mokrá u Brna

Typ autority
Ilustrátor, kresliarka, maliarka, grafička, ilustrátorka

Životopis
Vlasta Baránková sa narodila 4. novembra 1943 v Mokré u Brna, kde absolvovala brniansku Strednú umeleckopriemyselnú školu. Po jej skončení odchádza definitívne do slobodného povolania s niekoľkými zamestnaniami. Patrí k nim napríklad vývoj a použitie hračiek, malých umeleckých predmetov, divadelných bábok, nakoniec pracuje ako výtvarníčka Kultúrneho domu v Brne. V sedemdesiatych rokoch sa pohybuje predovšetkým v oblasti grafického dizajnu, výstavnej grafiky, typografickej úpravy časopisov a kníh a väčšou mierou sa začína venovať voľnej tvorbe – klasickým grafickým technikám (suchá ihla, litografia) a taktiež kresbe. Stáva sa členkou skupiny mladých umelcov „7“, s ktorou v roku 1963 prvýkrát vystavuje svoju voľnú tvorbu. V nasledujúcom období medzi 80. a 90. rokmi sú ťažiskom jej tvorivej práce maľba a súbežne ilustrácia a grafická a typografická úprava detských kníh. Z malieb tohto obdobia vymenujeme aspoň cyklus Golemovia (1986), uhlových kresieb Rozhovory (1989) alebo maliarsky a kresliarsky cyklus Hry (1989). Na konci deväťdesiatych rokov možno v tvorbe umelkyne badať výrazný sklon k ilustráciám, prevažne pre deti. Tvorba pre deti sa pre ňu stáva hlavnou náplňou jej tvorivého snaženia. Pri ilustrovaní využíva okrem klasických maliarskych techník aj zásahy počítača. Často si celú knihu graficky sama komponuje. Vo svojich ilustráciách sa snaží reflektovať magický a dynamický svet detí. Jej kresba je realistická len s ľahkou štylizáciou. Typická pre ňu je žiarivá farebnosť. Vytvára nádherné scenérie, ktoré vtiahnu detského diváka do knižného deja. Jej prvú knihu Ivánek vydalo brnianske vydavateľstvo Blok v roku 1971. Uvoľnená fantazijnosť, hrejivosť a vnútorný jas obrazových valérov podporený dokonalým technickým spracovaním sú typickými črtami ilustrácií Vlasty Baránkovej. Preto tiež neprekvapuje, že počet autorkou ilustrovaných kníh prekračuje 100 titulov vydaných domácimi a zahraničnými vydavateľmi v rôznych jazykových mutáciách. Z českých vydavateľských domov spomenieme Albatros, Euromedia Group, Fragment, Melvil a na Slovensku sú to Mladé letá alebo Buvik. Významnú etapu v ilustrátorkinom diele predstavuje spolupráca s zürišským vydavateľstvom Bohem Press od roku 1986. Vystavovala v Čechách aj v zahraničí. Získala tiež niekoľko domácich a zahraničných ocenení a jej práce sú zastúpené v mnohých galerijných a domácich zbierkach. Svoju širokú výtvarnú všestrannosť Vlasta Baránková preukázala taktiež v oblasti spolupráce a súčinnosťou s multimédiami. Autorka je od prelomu rokov 1989/90 jednou zo zakladajúcich členiek združenia výtvarných umelcov a teoretikov Ttklub Brno. Od roku 1991 je členkou Združenia Bienále Brno. Má dvoch synov a žije a pracuje v Brne.

Výberová bibliografia:
S dievčiskom sa nehráme (N. Tanská, Mladé letá 1978, Buvik 2001), Čo sa sníva zvieratkám (J. Turan, Mladé letá 1985), Gruľko na karnevale (B. Zachonder, Mladé letá 1985), Čo kto robí, keď ja spinkám (B. Trilecová, Mladé letá 1987), Keby som bol medveďom (M. Šurinová, Mladé letá 1988), Malý Bobeš (J. V. Pleva, Blok 1988), Dobré ráno, pramienok (J. Navrátil, Mladé letá 1989), Jezuliatko (O. Sliacky, Mladé letá 1990), Lieskuľka (I. Gálová, G plus G 1996), Lieskuľka sa túla (I. Gálová, G plus G 1999), Janíčko (Buvik 2001), Chrobáčiky (J. Karafiát, Jan Melvil Publishing 2008), Poslušné písmenká (Buvik 2008), Učiť sa mi zachcelo (Buvik 2010, 2019), O Jankovi Polienkovi (M. Ďuríčková, Buvik 2011), Medveďku, daj labku! (Buvik 2013), Kouzelná cesta domů (Albatros, 2018), Psíček nie je bábika (M. Števková, Buvik 2019)

Odkazy

Knihy (18)

Newsletter
Detská knižnica