obrázok

Krčmár Karol (1954)

Typ autority
Výtvarník, dizajnér, grafik

Životopis
Slovenský umelec so širokým výtvarným záberom. Vo svojej tvorbe sa venuje dizajnu, navrhovaniu plagátov, šperkov, tvorí logá, papierové predmety i sochy. Už niekoľko rokov učí tento „najväčší papierológ na svete” jednoduchým a originálnym spôsobom priestorovo tvarovať papier a vytvárať z neho najrozličnejšie kúsky. Karol Krčmár je profesionálny výtvarník a dizajnér, ktorý o tvorbe umeleckých papierových diel napísal aj niekoľko kníh. Vyšli mu publikácia Kirigami, Kirigami – pozdravy, Kirigami – papierové kráľovstvo a iné. Za svoju tvorbu získal autor viaceré významné ocenenia, okrem iných aj Zlatú medailu na svetovej výstave vynálezov a nových výrobkov INPEX XII 1996 v americkom Pittsburghu. Drevené hračky, za ktoré toto ocenenie získal, boli prijaté do predajného programu svetovej organizácie na ochranu práv dieťaťa UNICEF. Karol Krčmár je členom domácich i zahraničných umeleckých združení, Slovenskej výtvarnej únie - Združenie šperkárov Slovenska AURA, Člen IAPMA – International Association of Hand Papermakers and Paper Artists, Združenia priemyselných dizajnérov Slovenska, UNIMA – Union Internationale de la Marionnette. Jeho diela boli vystavené na samostatných i kolektívnych výstavách doma aj vo svete.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica