obrázok

Ing. arch. Skřivánek Ladislav (1877 - 1957)

Narodený
21. 06. 1877, Čáslav

Dátum a miesto úmrtia
01. 12. 1957, Praha

Pôsobnosť
Praha, Piešťany, Banská Bystrica

Typ autority
Architekt, autor projektu dnešného gymnázia v Piešťanoch, stredoškolský pedagóg.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 25.)

Životopis
Študoval v Prahe, vo Viedni (na Akadémii výtvarných umení) a v Berlíne (Vysoká škola technická). V r. 1900 – 1902 učil na priemyselnej škole stavebnej v Plzni. Od r. 1911 do r. 1938 pôsobil ako profesor Umelecko - priemyslovej školy v Prahe. Vyučoval deskriptívnu geometriu, náuku o farbách o ornamente a náuku o konštrukcii. Na základe jeho architektonickej tvorby sa Skřivánek charakterizuje predovšetkým ako architekt verejných budov, najmä školských. Väčšina jeho realizovaných projektov sa nachádza v Čechách. Na Slovensku vyprojektoval Národnú banku v Banskej Bystrici a budovu dnešného gymnázia (bývalá meštianka) na Námestí SNP (pôvodne A. Komenského) v Piešťanoch, ktorá bola 1. septembra 1926 otvorená. Bol aj literárne činný, vydal napríklad publikáciu „O dôležitosti územného plánu pre výstavbu miest“. Architekt Skřivánek už za svojho života dosiahol viaceré úspechy, dostal celkovo 54 cien, odmien a uznaní pri verejných súťažiach.

Fotoportrét: www.litvinov.sator.eu

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica