obrázok

MUDr. Chmelo Kornel (1917 - 1996)

Narodený
10. 02. 1917, Žiar nad Hronom

Dátum a miesto úmrtia
01. 08. 1996, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Vynikajúci piešťanský detský lekár, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 4.)

Životopis
Maturoval v Bratislave (1935), Lekársku fakultu Univerzity Komenského absolvoval v roku 1941. Uskutočnil prvú exsanguináciu novorodenca. Bol veľmi uznávaný najmä ako nesmierne obetavý detský lekár. Kvôli svojmu náboženskému presvedčeniu bol často prekladaný z miesta na miesto. Bol prvým primárom Detského oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, založil tu aj terénnu starostlivosť o dieťa v okrese Liptovský Mikuláš. V roku 1958 musel však z politických dôvodov odtiaľto odísť. Nastúpil do Bojníc, no v roku 1969 ich opúšťa a nastupuje ako primár detského oddelenia NsP v Piešťanoch. Po dosiahnutí dôchodkového veku bol preradený za obvodného detského lekára a pracoval až do 75. roku svojho života. "MUDr. Chmelo bol nielen skvelým diagnostikom, ale aj nezištným a obetavým lekárom, ktorý vo svojej klinickej praxi dokázal využiť všetky dostupné možnosti liečby malého pacienta. Neprestajne sa vzdelával, bol výborným pedagógom a svoje bohaté vedomosti a klinické skúsenosti vedel rozdávať mladším kolegom. Okrem toho mal nezvyčajne krásny a láskavý vzťah k deťom. Vždy stál na strane dieťaťa. Pán primár Chmelo bol nielen medicínskou, ale aj obrovskou morálnou autoritou, ktorú sme všetci rešpektovali," napísala o ňom doc. MUDr. Elena Košková, PhD. Za svoj ľudský prístup, celoživotnú starostlivosť o deti, najmä novorodencov, mu Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany v r. 1999 udelilo titul „Čestný občan mesta Piešťany in memoriam.“
V roku 2011 sa stal držiteľom Ceny biskupa Mons. Pavla Jantauscha In memoriam za rok 2011. Toto ocenenie získal za celoživotný prínos v oblasti vedy. Udelil mu ho trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák.

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany in memoriam
Newsletter
Detská knižnica