ak. mal. Šuľanová Mária (1930 - 2013)

obrázok

Narodený
28. 10. 1930, Báčsky Petrovec

Dátum a miesto úmrtia
15. 02. 2013, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Akademická maliarka pôsobiaca od roku 1960 v Piešťanoch, pôvodom zo Srbska (Báčsky Petrovec).

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 27.)

Životopis
Akademická maliarka. Roku 1947 prišla na Slovensko. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave zavŕšila roku 1956. Roku 1960 sa presťahovala do Piešťan, kde žila až do svojej smrti. Najčastejšími námetmi tvorby sú krajinky, kytice, téma lásky a materstva. Je autorkou monumentálnych diel v kúpeľných priestoroch.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica