obrázok

Burian Vlasta (1891 - 1962)

Narodený
09. 04. 1891, Liberec

Dátum a miesto úmrtia
31. 01. 1962, Praha

Pôsobnosť
Praha, Piešťany

Typ autority
Herec, Známy český herec, účastník tenisových turnajov a prehliadok automobilov Concour d'Elegance v Piešťanoch.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 8)

Životopis
Český herec. V tridsiatych rokoch 20. storočia patril takmer ku každoročným účastníkom tenisových turnajov a prehliadok automobilov Concour d'Elegance v Piešťanoch. Roku 1945, po tom, čo bol obvinený z kolaborantstva s fašistickým protektorátnym režimom, odišiel z Prahy a niekoľko mesiacov žil v Piešťanoch. Bol ubytovaný v hoteli Thermia Palace. Väčšinu času trávil na kúpalisku Eva so svojím priateľom - správcom kúpaliska Rudolfom Bačíkom st. Rehabilitovaný bol až v roku 1994. Piešťanský pobyt V. Buriana bol knižne zachytený v monografii O. Suchého Vlasta Burian na každý pád.

Newsletter
Detská knižnica