obrázok

Novomeský Ladislav (1904 - 1976)

Ďalšie mená
Laco Novomeský, Andrej Ogrod

Narodený
27. 12. 1904, Budapešť

Dátum a miesto úmrtia
04. 09. 1976, Bratislava

Pôsobnosť
Československo

Typ autority
Popredný slovenský básnik, politik, čestný občan mesta Piešťany.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 2.)
Kronika mesta Piešťany, zväzok 1967 - 1977.

Životopis
Slovenský politik, ľavicový intelektuál, spoluzakladateľ intelektuálneho zoskupenia DAV, básnik, redaktor, novinár a publicista. Bol tvorcom modernej línie slovenskej poézie a vytvoril jej novú medzivojnovú a povojnovú koncepciu. Počas druhej svetovej vojny bol členom V. ilegálneho vedenia Komunistickej strany Slovenska a jedným z aktívnych organizátorov Slovenského národného povstania. Stal sa podpredsedom povstaleckej Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici. V 50. rokoch bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a vo vykonštruovanom procese odsúdený na 10 rokov väzenia. Čestné občianstvo Piešťan získal 16.12.1957, krátko po prepustení na slobodu. V 60. rokoch bol rehabilitovaný. V Kronike mesta Piešťany sa uvádza: „Národný umelec Ladislav Novomeský je významným proletárskym básnikom v našej literatúre, významnou mierou sa pričinil aj o rozvoj kultúry v Piešťanoch. Na jeho návrh Zbor povereníkov r. 1956 schválil každoročné poriadanie Piešťanského festivalu. Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch ako prejav úcty a uznania udelila čestné občianstvo národnému umelcovi Ladislavovi Novomeskému dňa 16. decembra 1957 za obetavú a aktívnu prácu na úseku kultúry v našom štáte a v meste Piešťany.“

Odkazy

Knihy (25)

Ocenenia
Národný umelec
Hrdina ČSSR
Newsletter
Detská knižnica