obrázok

Novomeský Ladislav (1904 - 1976)

Ďalšie mená
Laco Novomeský, Andrej Ogrod

Narodený
27. 12. 1904, Budapešť

Dátum a miesto úmrtia
04. 09. 1976, Bratislava

Pôsobnosť
Československo

Typ autority
Popredný slovenský básnik, politik, čestný občan mesta Piešťany.

Citácia
Kronika mesta Piešťany, zväzok 1948

Životopis
Slovenský politik, ľavicový intelektuál, spoluzakladateľ intelektuálneho zoskupenia DAV, básnik, redaktor, novinár a publicista. Bol tvorcom modernej línie slovenskej poézie a vytvoril jej novú medzivojnovú a povojnovú koncepciu. Počas druhej svetovej vojny bol členom V. ilegálneho vedenia Komunistickej strany Slovenska a jedným z aktívnych organizátorov Slovenského národného povstania. Stal sa podpredsedom povstaleckej Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici. V 50. rokoch bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu a vo vykonštruovanom procese odsúdený na 10 rokov väzenia.
Čestné občianstvo Piešťan získal 5. júna 1948. V Kronike mesta Piešťany z r. 1948 sa uvádza:
"Na zasadnutí pléna MSK bol jednohlasne udelené povereníkovi školstva Ladislavovi Novomeskému za jeho záslužnú a obetavú prácu vykonanú za náš národ, za štátnu jednotu Čechov a Slovákov čestné občianstvo mesta Piešťany. Diplom čestného občianstva odovzdala 13. júna 1948 delegácia mesta Piešťan priamo p. povereníkovi. Delegáciu viedol predseda MSK Rudolf Janiska."
(Pozn.: MSK - Miestna správna komisia - náhrada za názov Miestny národný výbor).

Odkazy

Knihy (25)

Ocenenia
Národný umelec
Hrdina ČSSR
Newsletter
Detská knižnica