obrázok

Mgr. art. Čermanová - Hrabovská Eva (1956)

Narodený
18. 04. 1956, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Praha, Bratislava, Monterrey

Typ autority
Violončelistka, jedna z dlhoročných kľúčových sólistiek Slovenského komorného orchestra.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany : ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 8)

Životopis
Violončelistka. Už roku 1969 získala 1. miesto na celoštátnej Heranovej violončelovej súťaži v Ústí nad Orlicí. Študovala na bratislavskom konzervatóriu u prof. G. Večerného. Zo školy odišla s titulom najlepšia absolventka strunného oddelenia za rok 1977. V štúdiách pokračovala na AMU v Prahe u profesora A. Večtomova. Stala sa členkou súboru Pro arte musica v Bratislave. Dňa 1. 3. 1981 odišla do Mexika, kde 18 mesiacov vyučovala na Vysokej škole hudby a tanca v Monterrey. Bola sólistkou a jednou z kľúčových osobností Slovenského komorného orchestra z čias, keď ho viedol legendárny Bohdan Warchal, ale aj v súčasnosti. Okrem umeleckej činnosti sa venovala aj pedagogickej práci, bola externou učiteľkou na Základnej umeleckej škole v Senici.
V r. 1985 vydal Slovkoncert knihu: Eva Čermanová-Hrabovská, violoncello.

Newsletter
Detská knižnica