obrázok

PhDr. Dušek Mikuláš, CSc. (1913 - 1994)

Narodený
07. 06. 1913

Dátum a miesto úmrtia
12. 05. 1994, Nitra

Pôsobnosť
Nitra, Komárno, Piešťany

Typ autority
Vedecký pracovník - archeológ, pedagóg, významný slovenský archeológ.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 9.)

Životopis
Študoval na filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu pôsobil od 5. marca 1939 ako pedagóg (učil zemepis, dejepis, jazyk slovenský a nemecký) a spolupracovník Balneologického múzea v Piešťanoch (kde skatalogizoval knižnicu). Z Piešťan odišiel 5. júna 1945. Neskôr pôsobil ako riaditeľ múzea v Komárne. Od r. 1954 pracoval v Archeologickom ústave SAV so sídlom v Nitre. Špecializoval sa na dobu železnú, tzv. tráko - skýtske obdobie. Spolupracoval s Maticou slovenskou. Napísal viacero štúdií a monografií.

Newsletter
Detská knižnica