obrázok

MUDr. Fodor Koloman (1849 - 1929)

Narodený
02. 01. 0849, Čachtice

Dátum a miesto úmrtia
08. 07. 1929, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Hlohovec, Južná Amerika, Rakúsko - Uhorsko

Typ autority
Poslanec uhorského snemu, vynikajúci lekár, člen správy Nitrianskej župy, riaditeľ kúpeľných lekárov.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 10.)

Životopis
Vynikajúci piešťanský lekár, uhorský kráľovský radca, člen súdnej sedrie. Pochádzal zo zemianskej katolíckej rodiny. Jeho otec pôsobil ako hlavný slúžny v Piešťanoch. Koloman prišiel do Piešťan roku 1876, po ukončení štúdia medicíny v Budapešti (1875). Roku 1877 bol na študijnom pobyte v Južnej Amerike. Začiatkom 80. rokov 19. storočia bol vymenovaný za lekára okresu Piešťany. Roku 1906 bol menovaný grófom Imrichom Erdödym do funkcie riaditeľa kúpeľných lekárov. V roku 1905 v hlohovskom okrese ho zvolili za poslanca do uhorského snemu. Vyznamenaný bol Fridrichovým rádom I. stupňa württemberským kráľom Albertom, toskánskym záslužným rádom, Alexandrovým krížom bulharského panovníka Ferdinanda Coburga. Bol zakladateľom vedeckej liečby bahnových obkladov, používania špeciálnych vaničiek a masáží. Autor odborných publikácií, medzi nimi aj kniha: „Piešťanské bahenné kúpele so zvláštnym zreteľom na ´masáž´ ako spôsob liečby“ (vyšla v maďarčine i v nemčine). Nositeľ predikátu Mankóbüki. Pochovaný je v rodinnej hrobke na cintoríne na Žilinskej ceste.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica