obrázok

Ing. arch. Gaži Ján (1927 - 1978)

Narodený
30. 05. 1927, Košice

Dátum a miesto úmrtia
21. 02. 1978, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Vysoké Tatry

Typ autority
Architekt, vedúci Útvaru hlavného architekta pri MsNV v Piešťanoch.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 11.)
Ľubomír Mrňa: Piešťanskí stavitelia (Piešťanský týždeň 2009)

Životopis
Ján Gaži sa narodil 30. mája 1927 v Košiciach. Absolvoval štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Po krátkej zastávke vo Vysokých Tatrách prišiel do Piešťan, kde sa pričinil o vznik Projektového strediska pre Československé štátne kúpele a žriedla na Slovensku, ktoré aj viedol. Koncom 60. rokov sa pričinil o konštituovanie Útvaru hlavného architekta mesta pri vtedajšom Mestskom národnom výbore v Piešťanoch a stal sa jeho šéfom. Ján Gaži je aj autorom projektu Hudobného pavilónu v mestskom parku (Emil Švec: Ako stavali Hudobný pavilón v parku. PT 35/2008). Popri svojej práci bol i dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Piešťany. Zomrel 21. februára 1978 v Piešťanoch.

Newsletter
Detská knižnica