obrázok

Ing. arch. Gerenday Gejza (1884 - 1944)

Dátum a miesto úmrtia
16. 05. 1944, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Futbalový funkcionár, významný piešťanský architekt, ktorý sa podieľal na stavbe viacerých miestnych budov.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 11)
Ľubomír Mrňa: Piešťanskí stavitelia

Životopis
Dátum narodenia Gejzu Gerendaya je neistý, predpokladá sa rok 1884 – 1885, tiež miesto jeho narodenia je neznáme. Najprv sa začal angažovať v športe. Už dňa 10. 4. 1910 stál pri zrode Piešťanského športového klubu. V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa podieľal na realizácii Scheimovitzovho domu (Beethovenova 18), sanatória dr. Östereichera na Winterovej 39, domov pre stavebníkov Dr. Adlera a Komlósa na Teplickej 42 a 48, Ž. Kohna na Nitrianskej, J. Justovej na Rázusovej, Š. Poláka na rohu Kukučínovej a Royovej, Reichmanna na rohu Šafárikovej a Štúrovej, Vile dr. Šolta (dnes Vila Dr. Lisku) na rohu Štefánikovej a Štúrovej, evanjelickej fary Pod Párovcami a dnes už zlikvidovanej Červenej veže na Rádiovom vŕšku (1929). Gejza Gerenday sa neoženil, nezanechal potomkov a nič sa nevie o jeho ďalšej rodine, nemal blízkych spolupracovníkov, pamätníci už s veľkou pravdepodobnosťou nežijú a nehojné archívne dokumenty sú tiež iba také, aké sú. V matrike zosnulých mesta, ktoré sa preslávilo liečením reumatických chorôb, je zaznamenané, že zomrel 16. mája 1944 vo veku 59 rokov, paradoxne, na chronický reumatizmus. Hrobu nemá.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica