obrázok

Ing. Halmay Juraj (1923 - 1999)

Narodený
29. 05. 1923, Bytča

Dátum a miesto úmrtia
11. 10. 1999, Piešťany

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Hotelier, pedagóg, dlhé roky pôsobil na HA Ľ. Wintera v Piešťanoch, pričinil sa o jej rozvoj i o rozvoj hotelierstva vo vtedajšom Československu.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: Propolis, Mestská knižnica, 2004, s. 12.)

Životopis
Ing. Juraj Halmay sa narodil 29. mája 1923 v Bytči. Je absolventom Hotelfachschule vo švajčiarskom Luzerne, tri semestre študoval na VŠE a dva roky na Pedagogickom výskumnom inštitúte v Bratislave. Desať rokov pôsobil vo funkcii riaditeľa hotela Eden v Piešťanoch. Ako zamestnanec nastúpil pracovať na Hotelovú školu (súčasnú Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera), neskôr bol zástupcom riaditeľa tejto školy. Zaslúžil sa o výstavbu terajšieho areálu Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera na Stromovej ulici. Bol riadnym členom Asociácie medzinárodných riaditeľov hotelových škôl.
Juraj Halmay celý svoj život zameral na rozvoj hotelovej školy v Piešťanoch a hotelierstva vo vtedajšom Československu. Zaviedol nadstavbovú formu štúdia zameranú na hotely a cestovný ruch, ako aj diaľkové štúdium popri zamestnaní, rôzne kurzy a zahraničné praxe v niekoľkých európskych štátoch. Bol riadnym členom Medzinárodnej spoločnosti vedeckých expertov cestovného ruchu vo Švajčiarsku a členom Medzinárodného zväzu riaditeľov hotelových škôl. Organizoval a inicioval prvé miestne a medzinárodné súťaže gastronomických služieb. Vychovával prvých učiteľov odborných predmetov a mnohých hotelierov. Do dôchodku odchádzal ako riaditeľ školy, aj keď v tejto funkcii pôsobil len krátko. Nezanedbateľná je aj jeho publikačná činnosť. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných kníh a učebníc (napr. Obsluha a stolničení, Stolovanie, Príručka prevádzkovej praxe, Technika obsluhy a služieb). Zomrel 1. októbra 1999 v Piešťanoch. Dňa 29. marca 2011 mu primátor mesta Piešťany Remo Cicutto v rámci projektu „Pedagóg, na ktorého sa nezabúda“ udelil za jeho zásluhy Pamätnú plaketu primátora in memoriam.

Odkazy

Ocenenia
Pamätná plaketa primátora in memoriam
Newsletter
Detská knižnica