obrázok

Hazucha Ľudovít (1795 - 1855)

Narodený
03. 10. 1795, Nové Mesto nad Váhom

Dátum a miesto úmrtia
16. 08. 1855, Studienka

Pôsobnosť
Piešťany, Leopoldov, Studienka, Myjava

Typ autority
Náboženský spisovateľ, básnik, kaplán, neskôr farár.

Citácia
Slovenský biografický slovník. (II. zväzok. E - J. 1987. Martin: Matica slovenská, Biografické oddelenie, 1987, s. 302.)

Životopis
Ľudovít Hazucha sa narodil 3. októbra 1795 v Novom Meste nad Váhom. Teológiu a filozofiu študoval v Ostrihome, za kňaza bol vysvätený v roku 1827. Ako kaplán pôsobil v Piešťanoch, Leopoldove, Myjave, ako farár v Studienke (okres Senica). Povestný bol aj ako ľudový lekár, autor oslavnej reči a príležitostných básní. Dielo: Ode honoribus ill. ac. rev. dni. Antonii e com. Berényi... dum in praeposituram Vág - Ujhelyiensem installaretur oblata. Budapest 1826.

Newsletter
Detská knižnica