obrázok

Ing. Horvat Ivan (1942 - 2007)

Narodený
15. 01. 1942, Ružomberok

Dátum a miesto úmrtia
12. 07. 2007

Pôsobnosť
Bratislava, Kuba, Belehrad, Sankt Peterburg

Typ autority
Výskumný pracovník, neskôr diplomat.

Citácia
Fotografiu poskytla sestra Ing. I. Horvata, MUDr. Viera Beňačková.

Životopis
Ivan Horvat vyrastal v známej piešťanskej lekárskej rodine. Po maturite (1958) pokračoval v štúdiách na Chemicko - technologickej fakulte SVŠT v Bratislave, ktorú ukončil roku 1963. Pôsobil vo Výskumnom ústave inžinierskych stavieb v Bratislave ako výskumný pracovník, neskôr vo funkcii námestníka pre výskum. V rokoch 1979 - 1983 pracoval ako československý expert na Kube. Od roku 1991 pôsobil v rezorte zahraničných vecí v rôznych funkciách. V rokoch 1997 - 2001 bol zástupcom veľvyslanca SR na Zastupiteľskom úrade SR v Belehrade, od decembra 2003 do januára 2007 vykonával funkciu generálneho konzula SR v Sankt Peterburgu.

Newsletter
Detská knižnica