obrázok

PhDr. Hovorka Ján (1953)

Narodený
24. 10. 1953, Neded

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany, Bukurešť

Typ autority
Vedecký pracovník - historik, diplomat SR, riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 13 - 14.)

Životopis
Po skončení vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil v rokoch 1978 - 81 ako stredoškolský pedagóg v Brezovej pod Bradlom a v Piešťanoch, v rokoch 1982 - 86 ako interný ašpirant Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v rokoch 1986 - 1990 ako pracovník Ministerstva kultúry SR v Bratislave a od 1. 4. 1990 do 15. 3. 1993 riaditeľ Balneologického múzea v Piešťanoch. Od 16. 4. 1993 pracoval ako štátny zamestnanec na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave na odbore štátov strednej a severnej Európy vo funkcii hlavný štátny radca. V rokoch 2001 - 2005 bol Ministerstvom zahraničných vecí SR vyslaný na Veľvyslanectvo SR v Bukurešti (Rumunsko), kde pôsobil vo funkcii konzula SR s akreditáciou pre územie Rumunska a Moldavskej republiky (2001 - 2004). V roku 2005 bol ministrom zahraničných vecí menovaný za zástupcu veľvyslanca SR na Veľvyslanectve SR v Bukurešti s akreditáciou pre Rumunsko a Moldavskú republiku. V súčasnosti je na dôchodku a okrem iného sa venuje genealogickým výskumom svojich predkov.

Newsletter
Detská knižnica