obrázok

MUDr. Kaňuščák Pavel (1935)

Narodený
28. 05. 1935, Prešov

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Stomatológ, ornitológ, autor viacerých odborných článkov o vtáctve.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 16.)

Životopis
Po maturite v Košiciach študoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1960 sa usadil v Piešťanoch, pôsobil tu ako stomatológ. Čoskoro po svojom príchode do Piešťan sa zapojil do ornitologického výskumu Piešťan a ich širšieho okolia, osobitne sa zameriava na avifaunistiku, fenológiu a hniezdnu biológiu. V roku 1962 vstúpil do Československej ornitologickej spoločnosti. O rok neskôr v Národnom múzeu v Prahe zložil skúšky zo znalosti vtáctva, ktoré ho oprávňovali zapojiť sa do krúžkovania pre vedecké účely. Spočiatku spolupracoval so známym piešťanským ornitológom Viliamom Kubánom. Od 70. rokov sa venoval monitorovaniu vtáctva sám. V r. 1975 mu vychádza vo vydavateľstve SAV publikácia Avifauna širšieho okolia Piešťan. Svoje takmer polstoročné pozorovania, ako i výsledky pozorovaní ďalších ornitológov, spracoval v rozsiahlej knihe „Vtáky širšieho okolia Piešťan“, ktorú v r. 2007 vydalo Balneologické múzeum v Piešťanoch. Stále aktívne publikuje svoje poznatky v početných domácich a zahraničných časopisoch, o. i. aj v Revue Piešťany. Doteraz okrúžkoval 60-tisíc vtákov - 100 druhov vtákov (najviac – 100-tisíc okrúžkoval V. Kubán).

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora
Newsletter
Detská knižnica