obrázok

Ing. arch. Krajíček Rudolf (1921)

Narodený
10. 08. 1921, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Architekt - tvorca územného plánu mesta Piešťany.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 16 - 17.)

Životopis
Vyštudoval na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave, pracovník Stavoprojektu. Zaoberal sa tiež analýzou stavu životného prostredia v Piešťanoch. Roku 1957 získal najvyššie ocenenie za súťažný návrh centrálnej mestskej zóny, v roku 1970 získal prvú cenu v súťaži na ideové – urbanisticko-architektonické riešenie Kúpeľného ostrova a centrálnej časti mesta Piešťany (porote predsedal Emil Belluš). Je autorom fontány Victoria Regia na Prednádraží. V roku 1972 získal Cenu Dušana Jurkoviča za "Smerný územný plán Piešťan".
Autor fotografie: Martin Palkovič - www.zpiestan.sk

Ocenenia
Cena Dušana Jurkoviča
Newsletter
Detská knižnica