obrázok

Prof. MUDr. Forestier Jacques (1890 - 1978)

Narodený
27. 07. 1890, Aix les Bains

Dátum a miesto úmrtia
15. 03. 1978, Paríž

Pôsobnosť
Aix les Bains

Typ autority
Popredný francúzsky lekár, predseda francúzskej ligy proti reumatizmu, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 3)

Životopis
Francúzsky lekár, člen Lekárskej akadémie so sídlom v Paríži, čestný doktor univerzity v Ženeve, predseda francúzskej Ligy proti reumatizmu, popredný vedecký pracovník, autor stoviek vedeckých prác. Ako prvý napísal monografiu o Bechterevovej chorobe.
Čestné občianstvo získal dňa 13. 10. 1969 pri príležitosti XII. medzinárodného reumatologického kongresu v Piešťanoch, ktorého odborné sympóziá mali veľký vedecko-výskumný prínos a znamenali medzinárodné zviditeľnenie Piešťan.

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica